30 Mar '12, 9am

Er zijn dus mensen die deze week alle domeinnamen omtrent het woord bangalijstje hebben geregistreerd

Auteursrechtvoorbehoud Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SIDN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor registrars geldt dit voorbehoud onverkort, behoudens redelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen ten behoeve van de werkzaamheden van registrars, zoals vermeld in de 'Algemene voorwaarden voor registrars'. Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan. © Stichti...

Full article: https://www.sidn.nl/index.php?domain=bangalijstje.nl&eID=...

Tweets

Minister Hillen: “VeVa heeft toekomst” | Minist...

defensie.nl 28 Mar '12, 4pm

Minister Hillen: “VeVa heeft toekomst” 28 maart 2012, 18.19 uur “Jullie zijn de toekomst van Defensie”, zei minister Hille...

Orangutans in Indonesia's Aceh forest may die o...

todayonline.com 29 Mar '12, 6am

JAKARTA - Forest fires and land clearing by palm oil firms could kill off within weeks about 200 orangutans in a forest in...

(TODAY) Orangutans in Indonesia's Aceh forest m...

todayonline.com 29 Mar '12, 5am

JAKARTA - Forest fires and land clearing by palm oil firms could kill off within weeks about 200 orangutans in a forest in...