19 Oct '15, 2pm

Kā Domēnu Vārdu Sistēma (DNS) rīkojas ar IDNs?

Atkarībā no skripta un izmantotā burtu izmēra domēnu vārdi var izskatīties līdzīgi. Patiesībā dažas rakstu zīmes vai glifi ir vai nu identiski vai nevar tikt atšķirti pēc pirmā acu uzmentiena. Domēnu vārdi tiek uzskatīti par viens otra homoglifu, ja viena domēna vārda visas rakstu zīmes ir otra domēna vārda visu rakstu zīmju homoglifs, tieši tajās pašās pozīcijās. Homoglifu kopa ir domēnu vārdu grupa, kas visi ir viens otra homoglifi. Daži augstākā līmeņa domēnu reģistri ir izstrādājuši atšķirīgas metodes, lai risinātu homoglifu kopas. EURid ir izvēlējusies metodi, kas nodrošina, ka tiklīdz domēna vārds no noteiktas homoglifu kopas tiek reģistrēts, vairs nav iespējams reģistrēt jebkuru citu domēna vārdu, kas pieder šai kopai. Šīs pieejas mērķis ir samazināt neskaidrības risku, kuru radītu domēnu vārdi, kas uz pirmā acu uzmetiena izskatās līdzīgi, bet patiesībā ir dažādi. I...

Full article: http://eurid.eu/lv/faq#ka-domenu-vardu-sistema-dns-rikoja...

Tweets

correction. #UniversalAcceptance #ICANN54. @EUr...

eurid.eu 18 Oct '15, 12pm

Brussels, 10 February 2015 - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) signed today with the Europea...